วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ


พระคาถามงคลจักรวาล ทั้ง ๘ ทิศ 
สวดเป็นกำแพงแก้ว ครอบบ้านเรือน ที่ทำงานเมื่อความเป็นสิริมงคล 
คำสวดบารมี 30 ทัศ


พระคาถานี้เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อเข้าผจญด้วยพระยามาราธิราช ขณะที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ พระยามารก็พ่ายแพ้ไปสิ้น ถ้าจะเข้าประจัญด้วยฝูงผีปีศาจก็ดี ให้บริกรรมพระคาถานี้เสีย  ๗ คาบ มันเห็นหน้าเราเข้าให้ สะดุ้งกลัวอยู่มิได้ ต้องหนีหายหลบไป
คาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ


เมื่อสวดพระถาคานี้ จะสามารถป้องกัน อันตรายจากสัตว์ป่านานาชนิด และภูติผีปีศาจทั้งหลายได้ สวดเป็นประจำจะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และรอดพ้นภยันตรายทั้งหลาย จงตั้งใจสวดทุกเข้าเย็น ก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ตาม จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง มีโชคมีชัย มีลาภ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้  วิเศษนักแล