ขันธปริตรเป็นคาถาป้องกันงูและสัตว์ร้าย

ขันธปริตร


คาถานี้

     เป็นคาถาที่ใช้สวดก่อนนอน หรือเวลาเดินป่าเดินเขา ป้องกันสัตว์ร้าย หลายจำพวก อาทิ พวกสัตว์ ไม่มีเท้า  สองเท้า สี่เท้าและสัตว์ที่มีเท้ามากๆเช่น งู ตะขาบ เป็นต้น  เม็กชอบบทนี้มาก ท่องสวดง่ายๆแต่เวลาเราสวดมนต์เราต้องแผ่เมตตาไปในสัตว์ทุกชนิดด้วย
แม้แต่มนุษย์ก็แผ่ให้ได้ หรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณ  มนต์คาถาบทนี้ของ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด เชื่อว่า ถ้าเราศรัทธาและตั้งใจจริง ในสิ่งที่ดี และสิ่งที่เป็นกุศล บุญย่อมเกิดกับผู้ตั้งใจ
ความหมายของพระคาถาขันธปริตร 
ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย

ขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา

สัตว์ ๔ เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มีเท้ามากก็อย่าเบียดเบียนเรา


ขอสัตว์ทั้งปวง ผู้มีลมหายใจทั้งสิ้น และผู้เกิดแล้วทั้งหมดสิ้นเชิง

จงประสพแต่ความเจริญทุกผู้เถิด อย่าได้รับโทษอันเป็นบาปอย่าง ใดๆ เลย

พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้

พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายมีคุณเล็กน้อย

คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนูการรักษาเราได้ทำแล้ว

การป้องกันเราได้ทำแล้วขอสัตว์ทั้งหลาย จงหลีกไป

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น